Bezpieczne połączenie SSL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Karolina Hołda CaniDiet z siedzibą w Warszawie, ul. Iwanowa-Szajnowicza 1/68, 02-796, adres email: kontakt@karolinaholda.com, w dalszej części zwana jako Administrator.
 2. Państwa dane, w ramach umowy powierzenia danych osobowych, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-512), przy ulicy Pamiątkowej 2/56 (zwaną dalej „Operatorem”). Operator w świetle RODO jest Podmiotem Przetwarzającym Dane.
 3. Administrator oraz Operator chronią dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia (RODO), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy dane niezbędne do wykonania umowy szkolenia, wprowadzone przez Użytkownika w momencie wypełnienia Formularza zgłoszeniowego na stronie www.karolinaholda.com lub dokonując zamówienia produktu (rzecz ruchoma lub usługa, w tym treści cyfrowe) w sklepie internetowym działającym pod adresem www.karolinaholda.com/sklep. W przypadku zapisania się do Newslettera przetwarzamy dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@karolinaholda.com.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez operatora płatności: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych płatników korzystających z serwisu Przelewy 24 znajdującą się pod adresem: www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Użytkownik może wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w każdym momencie, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@karolinaholda.com. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadku opisanym w pkt 9 i w innych przypadkach wskazanych przepisami prawa.
 10. Dane osobowe Użytkowników uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat).
 11. Dane osobowe Użytkowników uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych użytkownika w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy dla Użytkownika. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.
 13. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Użytkownika, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Użytkownika tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.
  Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz innych na nim spoczywających, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Użytkownika.
 14. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 15. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.

Ostatnia zmiana polityki prywatności: 20 stycznia 2020 roku

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą̨ plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Karolina Hołda CaniDiet z siedzibą w Warszawie, ul. Iwanowa-Szajnowicza 1/68, 02-796, NIP 9512241510, REGON 382505095.

Definicje:

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. a) Pliki cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu użytkownik i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. b) Pliki cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  § 2

Cele w jakich wykorzystywane są̨ pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
 1.  Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartością.
 2. Administrator wykorzystuje plik cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 3. Administrator usługi wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą̨ serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect oraz w celu popularyzacji serwisu wykorzystuje serwis społecznościowy Facebook.com. Administratorem obu jest Facebook Corp. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.
 4. Administrator usługi wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez LinkedIn Corp. oraz w celu popularyzacji serwisu wykorzystuje serwis społecznościowy Linkedin.com. Administratorem obu jest LinkedIn Corp. z siedzibą w USA lub LinkedIn Ireland z siedzibą w Irlandii.
 5. Administrator usługi wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Google LLC oraz w celu popularyzacji serwisu wykorzystuje serwis Google Scholar. Administratorem obu jest Google LLC z siedzibą w USA.
 6. Administrator usługi wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez ResearchGate GmbH oraz w celu popularyzacji serwisu wykorzystuje serwis Researchgate.com. Administratorem obu jest ResearchGate GmbH z siedzibą w Niemczech.

  § 
  3

Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu przez pliki cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Przy czym, ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.